“Książki najgorsze” – rubryka z “Wiadomości Literackich” vol. 28

I kolejny odcinek “Książek najgorszych” – nie było lekko w międzywojniu i każdy literat starał się wydawać jak najwięcej i jak najczęściej. Niestety bardzo często byli oni później smagani bezlitosnym biczem w “Wiadomościach Literackich”. Tak jak pan Józef Maciejowski i jego “Kobietka. Aforyzmy — Uwagi — Myśli.”  Wiadomości Literckie nr 34(86), 23 sierpnia 1925 roku.