OPOWIADANIA

Postanowiłem trochę usystematyzować moje czytanie. Tutaj znajdziecie opowiadania, które zdobyły nagrodę Zajdla, a które zostały przeczytane przeze mnie. Opowiadania umieszczam w porządku chronologicznym według roku, za który nagroda została przyznana.

1990 – Andrzej Sapkowski “Mniejsze zło”

1991 – Marek S. Huberath “Kara większa”

1992 – Andrzej Sapkowski “Miecz przeznaczenia”

1993 – Andrzej Sapkowski “W leju po bombie”

1994 – Ewa Białołęcka “Tkacz iluzji”

1995 – Konrad T. Lewandowski “Noteka 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook